Правната уредба на металдетектинга в Германия

Темата за металдетектинга и свързаните с нея проблеми и пресечни точки с археологията и защитата на културни ценности е била винаги актуална в България. В следващите редове ще се опитам да дам представа на българските читатели кои са нормите, които регулират притежанието и използването на металдетектори на територията на федерална република Германия. Предварително трябва да уточня, че федералната република има 16 самостоятелни федерални провинции, които имат право сами да регулират със закони защитата на културните ценности (и не само нея). Тук ще разгледам закона на провинция Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg). Законите на останалите провинции са сходни, макар и с малки различия.

Нужно ли е разрешение за притежаване на металдетектор?

Не. Притежанието на металдетектор не е нито забранено, нито има нужда от разрешение за притежанието му. Това важи за територията на цялата федерална република. Този факт следва логиката и целта на законите да регулират само опасни за хората и обществото вещи (като оръжията например).

Нужно ли е разрешение за ползването на металдетектор?

Отговорът на този въпрос зависи от това, къде ще бъде ползван металдетекторът. Поначало ползването на металдетектор не е забранено. Забрани за използването на металдетектори са регулирани в Закона за защита на културните ценности (Denkmalschutzgesetz), но могат и да произтекат от други закони като например Закона за горите (Waldgesetz).

§ 21 (параграф 21) от Закона за защита на културните ценности гласи, че за търсенето, и най-вече за изкопните дейности, с цел откриване на културни ценности е нужно предварително разрешение. Проблематично е как ще бъде установена целта на търсене на практикуващия хобито металдетектинг. Разбира се, който иска да е напълно сигурен, че няма да има никакви проблеми и санкции може да изиска съответното разрешение като установи района, в който смята да ползва металдетектора. Норма като тази не мога да открия в момента в закона на федерална провинция Бавария (Bayern), което означава че там търсенето трябва да е поначало разрешено (разбира се извън забранени територии).

Според § 22 I (параграф 22, абзац 1) от Закона за защита на културните ценности, административния орган отговорен за защитата на културните ценности (съответната община) може да определи територии, за които има обосновано предположение, че има културни ценности от особено значение, за защитени.

В тези защитени територии според § 22 II извършването на каквито и е да работни дейности е позволено само след изрично разрешение. Тъй като такова разрешение на практика не се издава на занимаващи се с обито металдетектинг, използването на металдетектор в тези територии е забранено.

§ 27 I Nr. 1 регламентира такова действие като административно наказание, но не и като наказание в смисъла на наказателния кодекс. Административното наказание може да бъде глоба до 100 000 DM (около 50 000 евро) или в особено тежки случаи до 500 000 DM (250 000 евро). § 27 II който определя тези глоби споменава сумите в дойче марки, тъй като не е променян от 1984 година.

Както споменах, забрана за ползване на металдетектори може да произтече и от Закона за горите и по-специално § 37 I 1. В този параграф е регламентирано, че всеки може да пристъпва в горите с цел отпочиване. Използването на металдетектори не е отпочиване в смисъла на § 37 I 1 и отново може да бъде административно нарушение санкционирано с глоба до 2 500 евро.

Не на последно място трябва да се съобрази, че винаги трябва да се изисква предварително разрешение от собственика на земята, където ще бъде използван металдетектора.

Продължение: В следващите дни ще се опитам да разясня друга правна тема според немското законодателство, касаеща хобито металдетектинг, а именно: чия собственост е откритият в земята предмет(и).

Надявам се да съм бил полезен на някого с тази моя статия и ще се радвам на коментари и дискусия от ваша страна!

Leave a comment ?

14 Comments.

 1. Здравейте !
  Бихте ли обяснили по детайлно закона отнасящ се до търсенето с металдетектор в горите ?

  • Здравейте Слави,

   освен горенаписаното, според § 83 I Nr. 14 от Закона за горите на провинция Баден-Вюртемберг са забранени всякакви изкопни дейности. Отново става дума за административно нарушение. Целта е да се запази цялостта на гората и да не бъдат унищожени определени растителни видове, както и естествения вид на гората. За съжаление ще ми е много трудно да проверя какво е положението в останалите 15 провинции.

 2. Много добра тема. Май няма нищо досега на бълг. език за металдетектинга в Германия. Поздравления за труда! Прибавям още нещо полезно – http://www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/denkmalliste/bayernviewer/index.php
  Програма с картографирани паметниците на културата в Бавария, като археологическите са включени на 100%. Оцветени са в червено, като можеш да проследиш точното им местонахождение и граници и върху сателитна снимка, и върху топографска карта. На това му се казва инструмент за опазване на културните ценности.

 3. Бихте ли дали подробно обяснение,отностно практикуването на Металдетектинг в районите около градовете:Нюрнберг,Аугсбург и Мюнхен ? Благодаря 🙄 🙂

  • Здравейте,

   изброените градове се намират в провинция Бавария. Както писах в статията, във всяка провинция законите са различни. Ще се опитам до седмица две да намеря законите на съответната провинция и да проверя по-детайлно.

 4. Благодаря 🙂

 5. Здравейте !
  Бихте ли изкоментирали това решение на Германският Върховен съд ?
  http://culturalpropertyobserver.blogspot.de/2013/05/german-high-court-rules-export-permits.html

 6. Ще го прочета в близките дни и след това ще напиша коментар по въпроса.

 7. Здравейте,къде мога да получа разрешение за хоби металдетектинг?

 8. можете ли да ми разясните къде мога да практикувам метадетектинг в раиландфалц без разрешително ? благодаря

Comment